M6 - M60 autópálya

M6-M60 útépítés - Belsőréti-patak-völgyhídjának helye
M6-M60 útépítés - Belsőréti-patak-térsége
M6-M60 útépítés - Bátaszéki-teraszos szőlőművelés
M6-M60 útépítés - A-szakasz eleje a Sárköz területén háttérben a Geresdi dombság
M6-M60 útépítés - A nyomvonal közeli agyagbánya-2
M6-M60 útépítés - A nyomvonal közeli agyagbánya

Megbízó: Unitef'83 Zrt.

Társaságunk elsőként 1999-ben kapcsolódott be az M6 - M60 autópályák tervezésébe, a Dunaújváros-Szekszárd, Szekszárd-országhatár valamint a Pécsi-bekötés szakaszok nyomvonalainak tanulmánytervi fázisában. Az ekkor elkészült területismertető szakvéleményeink voltak alapjai a tanulmánytervnek, mely alapján Megrendelő Nemzeti Autópálya Rt. részéről kijelölésre került a tovább tervezendő nyomvonal változat.

Az első feltárásokat a Részletes Környezeti Hatástanulmányhoz 2003 júliusában kezdtük meg a már elfogadott nyomvonalon. A három, kb. 192 km hosszú szakaszon ebben a fázisban valamivel több, mint 1000 fm kutatófúrást készítettünk elsősorban a környezetvédelmi-vegyészeti vizsgálatokhoz.

Az engedélyezési terv szintű geotechnikai szakági tervek kidolgozását 2003 októberében kezdtük meg, az ekkor már több alszakaszra bontott M6 Bátaszék - Bóly (kb. 30 km) és M60 Bóly - Birján (kb. 18 km) közötti szakaszokon. A közel 3 éves tervezési munka során, a két szakaszon 4 ütemben készült feltárások során összesen közel 10000 m fúrás és 6000 m szondázás készült. A tender szintű szakági kiviteli terveket 2006 decemberében szállítottuk le.

A tervezési szakasz különlegessége, hogy a vonalvezetés a Geresdi-dombság területén keresztirányú völgyeket keresztez. A domborzati adottságok és az autópálya szigorú vonalvezetési szabályai eredményeként az átlagosnál nagyobb hidak, nagyobb bevágások tervezése vált szükségessé. Az RKHT-hez készített részletes földtömegszámítások alapján az első hossz-szelvény változatban kb. 7 millió m3 föld fölösleg mutatkozott. Ezt követően az engedélyezési terv részeként, a feltárásaink eredményeinek felhasználásával a hossz-szelvény optimalizálására került sor. Az így kialakult magassági vonalvezetéssel a földfölösleg ugyan lecsökkent 20 %-kal, azonban még így is 5,6 millió m3 földfölösleg volt számítható. Az esztétikai, műszaki és tájvédelmi szempontból kedvezőtlen 20-40 m mélységű bevágások és földfölösleg miatt merült fel az autópálya alagútban való vezetése. Ezzel a megoldással már kb. 70 %-kal volt csökkenthető a jelentkező földfelesleg.

A végleges kiviteli terv szintű nyomvonalon végül 4 db alagút és összesen 7 db völgyhíd, továbbá 43 átlagos méretű híd tervezése vált szükségessé. A kötött talajok várhatóan jelentős konszolidációs ideje miatt a töltések magasságát átlagosan 10 - 12 m-re terveztük, a legnagyobb bevágás 20 m-re adódott, jellemzően lösz talajú összletben.

A szerződésünk részét képezte továbbá a Szekszárd - Bóly és Bóly - Szentlőrinc közötti teljes szakasz szakági koordinátori feladatainak ellátása elsősorban az egyes társtervezők dokumentációinak és műszaki tartalmának egységesítése céljából.

További képek...

M6-M60 útépítés - Löszfal Bátaszék-Szentai-völgy
M6-M60 útépítés - Szebényi-vízfolyás-völgyhídjának helye
M6-M60 útépítés - Változatos domborzat Szűr környékén