Útépítés, autópálya építés geotechnikai támogatása

Az úttervezés során a vizsgált helyszín felszíni viszonyait, geológiai adottságait figyelembe véve a nyomvonal legkedvezőbb vízszintes és függőleges vonalvezetésének kiválasztása a cél. Az út szigorú tervezési előírásai egyes esetekben ellehetetlenítik a felszínhez közeli pályaszint választását, így nagy bevágások, alagutak, magas töltések, hidak építése válik szükségessé. Továbbá a nyomvonalak építésekor vasútvonalak, földutak, egyéb utak, folyóvizek keresztezését szükséges biztosítani, mely minden esetben műtárgy építését teszi szükségessé.

A műtárgyak alapozása, mély bevágások kivitelezhetősége, állékonysága, magas töltések alapozása, süllyedéskiváltó hatása mind-mind geotechnikai feladatokat vetnek fel.

Társaságunk alakulása óta bekapcsolódott az országos szintű közúthálózat fejlesztés tervezésébe számos autópálya szakasz vizsgálatával. Az egyedi szakasztervezések nyomvonali és műtárgy szakvélemény készítésén túl a nagy projektek geotechnikai szakági irányítását látja el. Kezdetben az M3 később az M0, napjainkban az M6-os autópályák több éves tervezési fázisaiban vállal szakmai irányító, vezető szerepkört.

KIEMELT MUNKÁINK