M6 autópálya, Bátaszék - Bóly közötti szakasz

Alagút - M6 - Vizsgálat, kiértékelések
Alagút - M6 - hossz szelvény
Alagút - M6 - hossz szelvény
Alagút - M6 - A alagút leendő bejárata

Megbízó: Unitef'83 Zrt.

Az M6 autópálya 167+638 - 172+338 km szelvények közti szakaszán az autópálya áthalad a Geresdi-domság változatos, harántirányú völgyekkel tagolt vidékén. Ezen domborzati adottságok és az autópálya szigorú vonalvezetési szabályai eredményeként az átlagosnál nagyobb hidak, nagyobb bevágások tervezése vált szükségessé.

A mind esztétikai, mind műszaki és tájvédelmi szempontból kedvezőtlen 30 - 40 m mélységű, hatalmas mennyiségű földmunkával és kb. 7 millió m3 földfelesleggel járó bevágások helyett merült fel az autópálya két párhuzamos alagútban való vezetése.

Ennek megfelelően - a hazai gyakorlatban elsőként - 2003 - 2005 között megtervezésre került 4 db, összesen közel 3,5 km hosszú autópálya alagút engedélyezési és ajánlati terve.

A tervekhez szükséges geotechnikai szakági munkarészeket, kb. 2100 fm hagyományos nagyátmérőjű fúrás, valamint kb. 300 fm magfúrás, ill. jelentős számú statikus (CPT) szondázás alapján készítettük el. A feltárásokból nagyszámú nyírószilárdsági és alakváltozási vizsgálatot készítettünk, törekedve az eredeti állapot modellezésére. Geológiai korok és viselkedésük alapján különítettük el a különböző rétegeket és vizsgáltuk azok viselkedését.

Célunk a minták vizsgálatainak statisztikai kiértékelése alapján az alagút számítógépes modellezéséhez szükséges alapvető talajszilárdsági és alakváltozási paraméterek karakterisztikus értékeinek meghatározása volt.

További képek...

Alagút - M6 - X-bejárat
Alagút - M6 - Y-bejárat