First Site Hotel

Foghíjbeépítés - Résfalas körülzárás készítése
Foghíjbeépítés - Munkagödör a régészeti feltárások idején
Foghíjbeépítés - Munkagödör a régészeti feltárások idején
Foghíjbeépítés - Jet groutingos alaperősítés
Foghíjbeépítés - Folyamatos helyszíni művezetés
Foghíjbeépítés - First Site Hotel látványterve

Megbízó: Arcadom Zrt.

A tervezett épület a főváros történelmi városrészében, az V. Kossuth Lajos utcában épült, 3 pinceszint + földszint + 3, 6 illetve 9 szintes, részben szállodaként, részben irodaházként funkcionáló épületegyüttesként. Pinceszint a teljes alapterület alatt készült mélygarázs funkcióval, a szomszédos épületekhez zártsorúan csatlakozva. Korábbi vizsgálatok nem tisztázták kellő mértékben az alapréteg pontos helyzetét és vízzáróságát. Amikor a tervezésbe cégünk bekapcsolódott már kidolgozott mélyépítési, munkatérhatárolási tervek álltak rendelkezésre, amelyek részletes, több ütemben készített talajmechanikai szakvéleményre alapozva készültek.

A mérnökgeológiai térképek áttanulmányozása után egyértelműen kiderült, hogy a terület alapkőzetét a felső oligocén, egri (katti) emeletébe tartozó homokos agyag alkotja, mely keresztrétegzett homok - homokkő lencsékkel tarkítva jelentkezik a felszín alatt 12 - 13 m mélyen. A holocén és negyedidőszaki rétegekben nem volt eltérés a korábbiakhoz képest.

Az új fúrásainkkal alapkőzetként jellemzően homokos sovány és közepes agyag talajt tártuk fel. A homokos agyag rétegek közé homok és cementált homok padok, lencsék települtek. A homokrétegek szemcseösszetétele szeszélyes volt, a homokos rétegek jellemzően 0.5 - 1 m vastagságúak, szemcseméretük alapján iszapos finom homok talajnak minősülnek. Az oligocén réteg felső zónájában lényegében mindenütt megjelent egy ilyen szemcsés réteg, amelynek a feltárása is problémákat okozott. A szemcsés rétegnek a megjelenése a cementált állapottól a folyós állapotig változott, egy esetben öblítéses magfúrásra is szükség volt.

Az épület eredetileg egymásbametsző cölöpfalas munkatérhatárolással készült volna. Az adott talajadottságok mellett azonban nagy kockázatot jelentett ez a megoldás, mivel az építési pontatlanság vízbetörést, talajkimosódást és így a szomszédos épületekre azonnal veszélyt okozhat. Ezért a fentiek figyelembevételével - a korábban tervezett cölöpfallal szemben - munkatérhatárolásra az alapkőzetbe bekötött résfalas körülzárást javasoltuk. A folyamatos helyszíni művezetés során a statikailag szükséges résfalbekötések hosszait a fúrásokban feltárt homok rétegekhez igazítva mélyítettük.

A szomszédos épületek alapmegerősítése és az utcai oldalak védelme a résfalazás előtt Jet-groutingos technológiával történt, melyet a régi épületmaradványok tettek szükségessé. Ezt követően készült el a résvezető gerenda és a résfal. A próbaszivattyúzások eredményei alapján a bekötés megfelelő volt, a munkagödörbe jutó víz mérhető mennyisége a számításokat igazolta.