Salgótarján, út feletti máglyafal

r81-3
r81-2
r81-10
r81-1
r81-0
r81 Máglyafal

Megbízó: Betonút Zrt.

A salgótarjáni tehermentesítő, 2112 j. út nyomvonalvezetése miatt a tervezett úttal párhuzamos Kercseg utca alatti garázsok megközelítése ellehetetlenült, ezért a garázsokhoz a 2112 j. úttal párhuzamos utat terveztek, amely bevágásba kerül. Ennek a bevágási rézsűoldalnak a megtámasztására 2006. novemberében kiviteli terv készült. Ez a terv lényegében talajmechanikai vizsgálatok nélkül készült, a tervezett máglyafal alatti altalajról, illetve a megtámasztandó földtömegről, annak állékonyságáról nem tartalmazott információt. Megbízó - az út és a támfal építője - a geotechnikai viszonyok pontosítása céljából kért fel bennünket a geotechnikai szakvélemény elkészítésére, majd ennek eredményeit felhasználva a támfal építési tervének átdolgozására.

A geotechnikai szakvélemény feladata a Kercseg utca és a garázsbejáró út közötti nagy szintkülönbségű terület lejtőstabilitási viszonyainak vizsgálata a jelenlegi és építés közbeni állapotban. Területünk a Tarján-patak és a Salgó-patak völgyének találkozásától északra fekszik. Altalaját alluviális lerakódásokból keletkezett talajok alkotják, melyek felső és középső oligocén korú homok, homokkő és agyag talajok, illetve holocén üledékek. A Tarján-patak völgyoldalának egyes részein előfordulnak labilis állékonyságú területek. Szeletes- és rétegcsuszamlások többször előfordultak a környéken, nagyméretű lejtőcsúszások azonban nem alakultak ki.

A fúrásokban vékony rétegben változó anyagú feltöltés, jelentkezett, majd nagy vastagságban, közepes és kövér agyag talajokat harántoltunk, majd a fúrások aljában homokkő jelentkezett. Összességében a feltárt összlet kedvező adottságú volt, teherbírása jó, a támfal alapozására alkalmas réteg. A rétegek helyzete, dőlése a rézsű állékonysága szempontjából kedvező helyzetű volt. A fúrásokban talaj-, illetve rétegvíz nem jelentkezett. Nem észleltünk olyan nedves, átázott réteget sem, mely rétegvíz szivárgásra utalna. A meredek hegyoldal morfológiai adottságai alapján felszínközeli talajvíz kialakulása nem volt várható.

A feltárások alapján rézsűállékonysági számításokat végeztünk két szelvényben, jelenlegi és építés közbeni állapotra is. A számítás GEO 4 szoftverrel történt. A rézsű a vizsgálatok szerint mindkét szelvényben kellő biztonsággal rendelkezik, a teljes hegy állékonysága megfelelő. Az igen meredek rézsűhajlás, a felületvédelem és a közutak közelsége miatt azonban szükséges a megtámasztó szerkezet építése.

A tervezett támfal előregyártott hossz-és keresztirányú gerendák egymásra rakásával kialakított, alaprajzban kazettás elrendezésű máglyafal, a kazetták zúzottkővel lettek kitöltve. A támfal építési magassága 2.5 - 7.0 m között változott, felette 1:1.5 rézsű kerül kialakításra, a támfal hossza: 72.30 m. A stabilitás vizsgálatoknál a máglyafalat súlytámfalként modelleztük, a számításokat itt is GEO 4 véges elemes programmal készítettük. A falat elcsúszásra, kiborulásra és megengedett talpfeszültségre ellenőriztük, továbbá vizsgáltuk az egész szerkezet külső stabilitását, állékonyságát.

A támfal 2007 őszén elkészült az Infoquest Bt. kivitelezésében.

További képek...

r81-4 r81-6 r81-7 r81-8 r81-9