M0 Déli szektor Cölöp próbaterhelések

VUIS Próbaterhelés
Terhelőhíd
M0 D2 Cölöp-próbaterhelés 2
M0 D2 Cölöp-próbaterhelés 1

Az M0 útgyűrű szélesítése során az M1 és M5 jelű autópályák közötti ~23 km hosszú „déli” szakaszon a meglévő hidak mellé új műtárgyak épülnek. A projekt során tervezett két Duna-híd, egy völgyhíd, valamint 6 felüljáró esetében a kivitelezés megkezdése előtt cölöp próbaterhelések készítése volt szükséges.
A tárgyi szakaszon összesen 19 db statikus próbaterhelés megtervezése, végrehajtása és kiértékelése Társaságunk feladata volt. A vizsgálatok közül 3 db terhelés ún. VUIS típusú próbacölöpön-, a többi hagyományos - ötcölöpös - terhelőhidas rendszeren történt. A 80 - 120 cm átmérőjű próbacölöpök CFA, illetve hagyományos fúrt technológiával készültek vegyesen.
A meglévő pálya szélesítésének tervezéséhez a geotechnikai feltárások a 2000-es évek elején készültek. Tekintettel arra, hogy azóta a CPT szondázás eszközparkja hazánkban is jelentős fejlődésen esett át, annak érdekében, hogy a támaszonként figyelembe vehető végleges cölöp teherbírásokat minél pontosabban lehessen meghatározni, Megrendelő a cölöp próbaterheléseken kívül - azzal párhuzamosan - kiegészítő feltárások elkészíttetése mellett döntött. Ennek keretében - a cégünk által kidolgozott és előzetesen Megrendelővel egyeztetett feltárási program alapján - a teljes szakaszon összesen 40 db új CPT szonda készítésére kaptunk megbízást.

A terület geotechnikai adottságai, rétegződése, a műtárgyak közelsége lehetővé tette, hogy a próbaterhelések-, valamint a szondák eredményeit a teljes szakaszon összevontan értékeljük úgy, hogy az adott műtárgynál feltárt adottságokon kívül a globálisan megállapítható tendenciákat is figyelembe vegyük.
Az egyes műtárgyak esetében a feladatunk részét képezte továbbá a melléépítésnek a meglévő hídfő háttöltésekre- és alapozásokra gyakorolt hatásának vizsgálata is.