Budapest, XII. Városmajor u. 59. - iskola bővítés, munkatérhatárolás terve

Kós-Károly Iskola, Cölöpfal-terv, metszet
Kós-Károly Iskola, Rétegszelvény
az udvari homlokzat
az iskola Utcaképe

Beruházó: Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Megbízó: Firka Építész Studio

A Budapest XII., Városmajor utca 59. sz. alatti Kós Károly Általános Iskola épülete műemléki védelem alatt áll. Az iskola udvarán 7 m belmagasságú, 18 m x 30 m alapterületű tornaterem építését tervezik. A tornateremhez a tervek szerint meglevő U alakú iskolaépület udvari szárnyai között kb. 12 m x 18 m alapterületű - öltözőket, szertárt, lépcsőházat magában foglaló - épületrész csatlakozik, 2 szintes kialakítással. A rendelkezésre álló szűk terület és a lehetséges alaprajzi kialakítás következtében az új beépítés a meglevő épület alapjai, oldalfalai mellett kb. 1 méteres eltartással készül.
Feladatunkat a tervezéshez szükséges talajvizsgálati jelentés elkészítése és a mélyépítési munkarész engedélyezési tervének elkészítése képezte. A munkatérhatárolást a tervek szerint hézagos cölöpfallal oldják majd meg. A cölöpfal állékonyságát ideiglenes állapotban horgonyok, végleges állapotban az épület födémtárcsája biztosítja.