Szentendre, gát és Dunakorzó árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása

Szentendre Dunakorzó árvízvédelem - Mobilgát árvíz idején
Szentendre Dunakorzó árvízvédelem - Bükkös patak árvízkor
Szentendre Dunakorzó árvízvédelem - Bükkös patak vizsgálatunk idején

Megbízó: Mélyépterv Komplex Zrt.

Feladatunk Szentendre belváros több szakaszra osztott árvízvédelmi rendszerének geotechnikai vizsgálata volt, melynek legismertebb eleme a Péter Pál utca és a Bem utca közötti mobil gátas szakasza.
A vizsgált terület heterogén talajadottságokkal rendelkezik. Változatos rétegsorát a hegyekről lehordott mállott, kőtörmelékes vulkáni talajok, a Duna ártéri hordalékai és a város évszázadok során lerakott kultúrrétegei alkotják. A kavicsterasz változó kifejlődésben és mélységben jelentkezik, a pannon alapréteg szintén változó helyzetű.
Vizsgálatunk célja a korábbi geotechnikai feltárások adatainak kiegészítése, a jellemző rétegek lehatárolása, a szivárgás-gátló falak, mobilgát alatti résfalak méretezéséhez és a szivárgás modellezéséhez szükséges geotechnikai alapadatok megadása volt.
Kapcsolódó linkek:
Mobilgát építése Szentendrén :https://www.youtube.com/watch?v=lXpUG29Rz3o