Óbuda, Adventure Park

Óbuda Adventure Park 6. Rézsüs kiemelés
Óbuda Adventure Park 5. Cölöpfal kiemelés
Óbuda Adventure Park 4. Állékonyság vizsgálat
Óbuda Adventure Park 3. Magminták
Óbuda Adventure Park 2. Helyszín
Óbuda Adventure Park 1. Helyszín

Megbízó: Óbuda Adventure Park Kft.

A vizsgált terület az egykori Újlak II. (Bohn) agyagbánya területén, a ma érvényben lévő rendeletek szerint építési tilalom alatt álló, felszínmozgás veszélyes területen található.

Az agyagbányában az agyag-kitermelési és bányászati műveletek 1967-68 között befejeződtek, a bányaművelés és a meddő lépcsőzetes leszedése miatt a bányaperemek állékonysága leromlott, folyamatosan hátrarágódó csúszások és nagy mozgások keletkeztek az évtizedek során. A csúszások megakadályozási lehetőségeit számos szakértői vélemény vizsgálta, majd több védelmi beavatkozás készült (támbordák, csáposkutas szivárgórendszer, burkolt övárokrendszer).

A vizsgált területen összesen 26 db nagyátmérőjű fúrás, 11 db statikus (CPT) szonda, 11 db dinamikus verőszondázás és 3 db kisátmérőjű fúrás készült.
A nyírószilárdsági értékek meghatározására 20 db triaxiális és nyíróvizsgálat készült.

A szakvéleményben több szelvényben Plaxis végeselemes analízissel vizsgáltuk a rézsű rétegcsúszással szembeni biztonságát.

A szakvélemény az Óbuda Adventure Park területén tervezett létesítmények elhelyezhetőségét vizsgálta, építési feltételeit határozta meg. Továbbá a bányaterület teljes területén a kerületi rendelet szerinti geotechnikai kategóriák pontosítására, azok határainak lehetőség szerinti módosítására is adott javaslatokat. A szakvélemény meghatározta az egyes kategóriák területén betartandó építési korlátozásokat.